Gratis marketing automation & CDP

Het doel is altijd om maximale impact te maken met een minimaal budget. Dit kan op de plek waar design, data en development samenkomen.  

chalenge.... 

Everything

Onze definitie van een excelerator is geworteld in de woorden excel en exceed. “Sneller dan” en “beter dan” dus!

Elke excelerator is een afgebakende periode die bestaat uit een x aantal vooraf bepaalde sprints. Je weet dus precies waaraan je toe bent. De sprints zijn meestal periodes van 1-4 weken die elkaar opvolgen.

In welke mate deze sprints worden doorlopen, en of ze überhaupt nodig zijn, is afhankelijk van de volwassenheid van je marketing.

Sprint 1: Businessmodel

Om te kunnen schalen is een perfect fit tussen pricing en waarde noodzakelijk. Naast product/market fit is er namelijk value/market fit. Hierbij maak je gebruik van maximale prijselasticiteit en voorzie je alle subgroepen in de markt met passende pricing.

marketing accelarator

#product value fit  #service design  #net promotor score

Sprint 1: business model

people accelarator

In snelle tijden zijn producten en ervaringen eigenlijk nooit af. Blijven testen is misschien wel voorwaardelijk voor continuïteit. Zoals we inmiddels weten moeten je werknemers dus lean & agile zijn. Maar hoe dan? Double digit geeft je praktische handvatten om “lening zijn” leuk te maken. Alleen dan “stretch” je lekker ieders mindset en krijg je de massa mee.

#lean #agile #brainstorming #listening

Sprint 1: business model

Product accelarator

Stil staan bij het businessmodel is de belangrijkste sprint in de product excelerator. Samen valideren we verschillende nieuwe ideeën en waardeproposities. Hoe verhoudt de gepercipieerde waarde zich echt tot de te maken investering? Dit doen we slim, tegen minimale kosten. Zowel kwalitatief als kwantitatief.

#product market fit #pains & gains #minimum viable product
#business model canvas

Sprint 2: strategische basis

Beschik je over een onmisbaar product? Dan is het belangrijk dat je dit ook communiceert. Raak je de juiste snaar bij de verschillende subgroepen in de markt? Persona’s, de customer journey en de waardeproposities worden hierbij niet top down, maar bottom up ingevuld. Dat wil zeggen, vanuit dat wat de techniek mogelijk maakt.

marketing accelarator

Sprint 2: Strategische basis

people accelarator

Strategie is altijd een middel. Nooit een eindstation. Het geeft richting aan iedereen die met executie te maken heeft. Bij veel bedrijven is deze richting niet meer actueel, omdat de techniek en daar mee de mogelijkheden sterk zijn verbeterd. In deze sprint maken we je mensen weer actueel en passen we jouw strategie hierop aan.

#executiekracht #superpowers #data driven

Sprint 2: Strategische basis

Product accelarator

Strategie betekent keuzes maken. Wanneer je met productontwikkeling bezig bent, zou maar één ding echt belangrijk moeten zijn: onmisbaarheid! Hoe zorg je ervoor dat je een probleem oplost? En hoe wordt dat ook op langere termijn ervaren? Kwantificeerbare persona’s en value proposition design zijn hierbij onmisbare instrumenten.

#kiezen #value proposition #minim viable brand
#kwantified persona’s

Sprint 3: Platform & (web)apps

Je website is de plek waar iedereen samenkomt met een zeker mate van intent. Ze hebben iets van je vernomen, maar zijn op zoek naar meer. Dit is de plek waar antwoorden voor iedereen te vinden zijn. Hier wil je “op zoek naar meer” kunnen ombuigen naar “ik wil op de hoogte blijven”.

marketing accelarator

#personalisatie #kanaalintegratie #leadgenaratie

Sprint 3: Platform & (web)apps

people accelarator

Maximale platform relevantie creëer je door content specifiek af te stemmen op de informatiebehoefte van je klant. Met slimme CMS-aanpassingen kun je als marketeer eenvoudig zelf ervoor zorgen dat elke bezoeker zijn eigen voordeur krijgt. Ook bij herhalingsbezoeken wil je door slimme personalisatie interessant blijven.

#content management #landingspagina
#1 op 1 communicatie

Sprint 3: Platform & (web)apps

Product accelarator

Je website is de eerste gewaarwording van je idee. Daarom is het vaak de eerste verschijningsvorm van je minimum viable product. Hier hoeft het nog niet pixelperfect te zijn. Ook nog niet schaalbaar. Het is veel belangrijker om te leren wat wel of niet werkt aan “de voorkant”. Daarna is er ruimte genoeg om te investeren in perfectie en schaalbaarheid: oftewel de “achterkant”.

#do things that don’t scale #prototyping #spoofproduct

Sprint 4: Content & storytelling

In een zoektocht naar meer volume wil je voorbijgaan aan puur je product(features). Vind een domein waarbinnen je een thought leader wordt. Zorg hierbij dat je focus houdt op leads met hoge intentie, maar spreek ook latent geïnteresseerden aan. Hier maak je het verschil door slimme maar vooral waarde creërende lead nurturing.

Marketing accelarator

#brand experience  #thoughtleadership #incentive #delight

Sprint 4: Content & storytelling

people accelarator

Content marketing en storytelling heeft zeker ook een volume component. Zeker als je specifiek wil zijn. Hoe meer subgroepen en kanalen, hoe meer specifieke content je nodig hebt. Dit roept om een systematische aanpak, waarbij je slim gebruik maakt van tools en outsourcing.

#contentmachine # kwantiteit # kwaliteit #contextueel   

Sprint 4: Content & storytelling

Product accelarator

In deze fase wil je zoveel mogelijk prospects met een concrete behoefte verleiden tot een trial. Het draait hierbij om duidelijkheid. Geen wollige taal. Houdt het praktisch, specifiek en beperk je tot de kern. Hoe los jij met jouw features het probleem van de doelgroep op?

#lean branding #functie & feature
#toegevoegde waarde 

Sprint 5: Distributie & kanalen

Marketing automation is de backbone van onze dienstverlening. In een toekomst van automation orchestration wil je zelf zoveel mogelijk audiences kunnen “besturen”. Idealiter zoveel mogelijk kanalen, vanuit één centrale plek. Dit is wat we voor je regelen. “de juiste boodschap, op het juiste moment, voor de juiste persoon”. In optima forma.

Marketing accelarator

#growth hacking  #automation
orchestration  #segmentatie

Sprint 5: Distributie & kanalen

people accelarator

Niets is zo vluchtig als de ontwikkeling in marketingkanalen. Ben je thuis in het ene kanaal, dan is het andere kanaal al weer hot & happening. Op zich geen probleem als je de achterliggende dynamiek begrijpt. Eigenlijk is dan alles logisch en soortgelijk, waardoor het snel inspelen op nieuwe kanalen een stuk makkelijker wordt.

#growth hacking mindset #high tempo testing #targeting   

Sprint 5: Distributie & kanalen

Product accelarator

Richt je op één specifiek kanaal en wordt hier supergoed in. Dit is de sprint waarin slimme growth hacks en tactics een grote bijdrage kunnen hebben aan succes. Wat als LinkedIn gratis was? Wat als je Facebook leden gratis kunt benaderen? Wat als je super relevante leads kunt vinden op autopilot? Dit zou het bij elkaar scharrelen van je eerste klanten een stuk makkelijker maken.

#growth hacking #Channel market fit #leadgenaration #funnel

Sprint 6: Data & automation

Data is de olie van je marketingmachine. Zonder data kun je namelijk niet sturen op relevantie. Het is dus belangrijk dat alle relevante data op één plek te vinden is. Demografisch, behavioral, technografisch… Ga zo maar door. Vanuit deze bron wil je zoveel mogelijk geautomatiseerd anticiperen en bijsturen. Het is dezelfde bron die je een notificatie stuurt, als menselijk ingrijpen de voorkeur verdient ten opzichte van de machine.

marketing accelarator

#cost of acquisition #kwantiatief #unified source of truth #retentie #datalayer

Sprint 6: Data & automation

people accelarator

Vooruitgang is het overbruggen van het verschil tussen de toekomst en nu. De toekomst is weergegeven in targets. Het “nu” zijn de kpi’s uit het dashboard. Het verschil kan worden overbrugd door slimme verantwoordelijkheden, proces- en projectmanagement. Wij brengen deze drie samen.

#key performance indicators #dashbaord #targets #fuck ups & fantastic 

Sprint 6: Data & automation

Product accelarator

Kwantitatieve data is in deze fase nog niet altijd voldoende voorhanden. Focus je daarom op één belangrijke metric die je belangrijkste aannames qua hoofdlijnen valideert. Alle andere aannames zullen kwalitatief ondersteund moeten worden met behulp van echte menselijke intuïtie.


#display #website #automation #artificial

Sprint 7: (In)sourcing & continuïteit

Alleen wanneer je beschikt over een marketing machine die je zelf kunt besturen, kan je snelheid maken. Snelheid in de vorm van learnings, meetings, optimalisaties, oftewel: snelheid van alles. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor groei. Wij overhandigen je de sleutels van je eigen marketing machine, door mensen voor je te sourcen en op te leiden.

marketing accelarator

#war on talent   #executiekracht   #intrapreneurship

Sprint 7:(In)sourcing & continuïteit

people accelarator

Beschikken je mensen niet over de juiste kennis? Dan leiden we ze op. Zijn goede mensen onbetaalbaar? Dan sourcen en trainen we ze voor je. We geven dan juniors de beschikking over een senior apparaat. Senior marketing voor junior tarieven.

#high tempo testing #war on talent
#continues learning

Sprint 7:(In)sourcing & continuïteit

Product accelarator

Als je alleen bezig bent met de executie en de waan van de dag, zul je door concurrentie worden ingehaald. Daarom adviseren wij minimaal 20% van de tijd bezig te zijn met de toekomst. Wij helpen je met de juiste mensen die niet (alleen) dromen, maar ook doen.

#war on talent #executiekracht #intrapreneurship

Chalenge
The
status
Quo
Chalenge
Product
marketing
people